HÍREK

Újabb segítség Patriknak - sikeres árverés

2020-02-11

Újabb segítség Patriknak - sikeres árverés

Lezárult a Batonai Patrik megsegítésére indított árverés, melynek során korábbi játékosunk, Kiss Tibor mezére lehetett licitálni. A győztes a Dunaújváros elleni MK-találkozó előtt veheti majd át a dedikált mezt.

A klubunkat 1968 és 1977 között erősítő játékos a 70. születésnapjára kapott mezét ajánlotta fel, amelyet többek között olyan legendás sportolók dedikáltak, mint Strasszer László, Török József, Borsó János, Bödör László, Gáspár József, Détári Lajos, Buzgó József és Gedó György.

A felső 100 ezer forintért kelt el, a felajánlást Korbán Fülöp tette. A győztes a Dunaújváros elleni MK-találkozó előtt veheti majd át a dedikált mezt Kiss Tibortól.

Mint ismert, az MTK Budapest vezetősége úgy döntött, hogy a Dunaújváros elleni hazai MK-mérkőzés teljes jegyárbevételével megegyező összeget felajánl a családnak - részletek és jegyinformációk itt.

Aki a licit mellett is szeretné segíteni a családot, megteheti az alábbi számlaszámra való utalással - minden adomány számít:

Batonai Patrik Tamás
11773195-00420501
IBAN: HU60 1177 3195 0042 0501 0000 0000
BIC(SWIFT KÓD) OTPVHUHB

 

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS SZABÁLYZAT

Az árverés szervezője: MTK Budapest Zrt. (cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14., Adószám: 14424955-2-42) a továbbiakban: Szervező.
A Szabályzat és a Szervező elérhetőségei: Weblap: www.mtkbudapest.hu
E-mail: press@mtkbudapest.hu
1. Az árverésben résztvevő személyek köre:
1.1.
a) Az árverésen részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a Facebookon valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik és
b) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak.
1.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki
a) az árverés menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy
b) más regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.
1.3. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.
2. Az árverés időtartama:
2.1. Az árverés 2020. február 3. napján 20:00 órától 2020. február 10. napján 18:00 óráig tart.
3. Az árverés menete:
3.1. Az árverés során az árverésre bocsátott tárgy fényképe alatt kommentben (hozzászólásban) lehet árajánlatot tenni.
3.2. A kikiáltási árak: mez 100.000,- Forint.
3.3. Érvényes licitnek csak az a hozzászólás számít, amelyben kizárólag összeg szerepel (forintban megadva) és magasabb vagy legalább megegyező az előző licit összegénél.
3.4. A licitlépcső 1.000,- Forint.
3.5. Érvénytelennek minősülnek azok a licitek, amelyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul, illetve amelyek nem magasabbak az előző licitnél vagy a licitlépcsőnél alacsonyabb különbséggel haladják azt meg, valamint amelyek az összegen túlmenően más információt is tartalmaznak. A Szervező ezen ajánlatért nem felel. A Szervező olyan korlátozásokért sem felel, amelyek az árverésen résztvevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavarából erednek.
3.6. Az árverésen résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes ajánlatot tevő személy az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.
3.7. Az árverés nyertesét az árverés lezárását követően 72 órán belül a Szervező a „ Facebook oldalán vagy hivatalos honlapján hirdeti ki, illetve lehetőség szerint e-mailben is értesíti.
3.8. Az árverés nyertesének a hirdetéstől, illetve az értesítéstől számított 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy átutalja az általa felajánlott összeget a hamarosan közzétevésre kerülő bankszámlára.
3.9. Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.
3.10. Az árverésen felajánlott tárgyat a szervező a felajánlott összeg megadott számlaszámra történő beérkezését követően adja át – lehetőség szerint személyesen – a nyertes személynek. Az átadás helyszínét és időpontját a Szervező egyezteti a nyertessel.
3.11. Az árverésen résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az árverésre felajánlott tárgy átvétele fénykép-, és videofelvételen rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek az árverés nyertesének engedélyével a Szervező, valamint a kedvezményezett Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. Az árverésen résztvevők egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
3.12. Szervező jogosult az árverés nyertesének nevét és lakóhelye településének nevét az árverés lezárását követően közzétenni a Szervező, valamint a kedvezményezett Facebook oldalán, amelyhez az árverésen résztvevők kifejezetten hozzájárulnak.
3.13. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az árverés időtartama alatt a Szervező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
4. Személyes adatok kezelése
4.1. Az árverésen való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
4.2. Az árverésen résztvevő személy a komment elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
4.3. Az árverésen résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. A Szervező az adatokat az árverés alapján elnyert tárgy átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.
5. Vegyes rendelkezések
5.1. Az árverésen való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
5.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát – hogy az árverésre felajánlott tárgyat nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós – és reklámcélokat szolgáló audió-, fotó és videó anyagokban.
5.3. A Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
5.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain teszi közzé. Az árverésen résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
5.5 A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól az árverésen résztvevők és a Szervező felé a nyereményjátékot illetően. Az árverést a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkek

Ne maradjon le egy eseményről sem! Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Szponzorok

Prohuman